เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่หก

 

 
ก้าว ให้พ้นความอยากได้ใคร่มีเถิด
ข้าม มิจฉาว่าล้ำเลิศเกิดเป็นกุศล
กาม กำหนัดตัดให้หมดสดใสกมล
วิตก จริตตัดให้พ้นคงเบิกบาน
วิถี ทางอันประเสริฐจงเกิดก่อ
สู่ กุศลมงคลธรรมก่อสืบสร้าง
ฟ้า หนุนนำธรรมมรรคาพาเบิกทาง
อภัยบาป ชำระล้างใจตนเอง
 

มนุษย์นั้นล้วนหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในอกุศลวิตก คือความตรึกกังวลอันเป็นอกุศล เป็นความนึกคิดที่ไม่ดี ไม่งาม ประกอบขึ้นด้วย วิตกจริตสามประการอันได้แก่

  1. กามวิตก คือความตรึกกังวลในทางกาม เป็นความนึกคิดในทางแส่หา พัวพัน ข้องติดอยู่ในสิ่งซึ่งสนองความอยากได้ใคร่มี
  2. พยาบาทวิตก คือความตรึกกังวลในทางพยาบาท เป็นการนึกคิดที่ประกอบด้วยความเคืองแค้น อาฆาต  มาดร้ายในคนอื่น
  3. วิหิงสาวิตก คือความตรึกกังวลในทางเบียดเบียน เป็นความนึกคิดที่จ้องจะทำลาย ทำร้าย บีทาผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน

อกุศลวิตกทั้งสามประการนี้  ย่อมชักนำให้คนเรากระทำผิดคิดพลาด ถลำลงสู่อกุศลมรรค ให้พิษเป็นภัยร้ายดุจเดียวกับอคติสี่ดังที่ได้วิสัชนาไปแล้ว

กล่าวจำเพาะกามวิตกอันเป็นหนึ่งในอกุศลวิตกสามนั้น คือความตรึกกังวลในทางกาม เป็นความนึกคิดในทางแส่หา พัวพัน ข้องติด ในสิ่งซึ่งสนองความอยากได้ใคร่มีของตัวเรา มนุษย์เมื่อวิตกในกาม ก็ย่อมเศร้าซึม เมื่อวิตกในทางกำหนัด ก็ย่อมขัดข้องหมองใจ เนื่องเพราะความอยากได้ใคร่มี มนุษย์จึงจำต้องดิ้นรนไปไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาสนองตัณหาความอยากของตนเอง ความอยากได้ใคร่มีนี้จึงเป็นพาหะที่นำโรคร้ายภัยแรงมาสู่ใจคน พาให้ป่วยไข้ เจ็บปวด ร่านทุรนอยู่ในกองกิเลส นี้จึงเป็นเหตุเพทภัย ทำลายความดีงามของมนุษย์ ดังเมื่อเราประสงค์จะล่วงหลุดพ้นจากพยาธิแห่งความทุกข์โศก ก็ต้องก้าวข้ามอกุศลวิตกนี้ไปให้ได้ โดยเฉพาะต้องก้าวให้พ้นเสียจากกามวิตก เพื่อจะยกปัญญาตนให้พ้นจากโคลนตมแห่งอกุศล แล้วดำเนินเดินด้นไปสู่ธรรมวิถีอันเป็นมรรคาแห่งฟ้าอภัยบาป

ขอเราท่านทั้งหลายจงร่วมใจกันมาปราบอคติวิตกให้หมดสิ้นไปจากใจตน พากันเดินด้นก้าวข้ามกามวิตกสู่วิถีฟ้าอภัยบาปด้วยความราบรื่นสวัสดีโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ

 
เพราะกำหนัดตัดไม่สิ้นจึงดิ้นรน ต้องทุกข์ทนเวียนว่ายในตัณหา
เพราะความอยากปราบไม่หมดจึงหมดปัญญา ดิ่งลงสู่อวิชชาความมืดมน
เพราะแส่หามาสนองความอยากได้ จึงทุรนดิ้นทุรายไปแส่หา
เพราะพัวพันข้องติดในกามา จึงกายาพาเสื่อมถอยด้อยเรี่ยวแรง
ชัดดังนี้มีมานะมาละกาม พยายามก้าวให้พ้นอย่าหน่ายแหนง
ขจัดสิ้นความอยากได้อันร้อนแรง แล้วเปลี่ยนแปลงเป็นกำลังมาทำดี
มาก้าวข้ามกามอกุศลวิตกเถิด ย่อมประเสริฐเลิศล้ำนำวิถี
ศานติสุขสันติภาพก็มากมี ทั่วโลกหล้าพาสุขีต่างปรีดิ์เปรม
 
เจริญพร ลดความอยากปากจะกินก็อิ่มสุข ลดตัณหาจะพาหลุดทุกข์วิถี
ลดแส่ส่ายความอยากได้ที่ใคร่มี ลดดังนี้ก็สุขีดีแท้เทียว
   
เจริญพร ลดกาเมก็กายาพาแข็งแรง ลดความแรงของอารมณ์คงสุขุม
ลดความใคร่ใจเป็นสุขอยู่ในบุญ ลดร้อนรุ่มความกลุ้มกลัดตัดทิ้งไป
   
เจริญพร อยากมีชื่อระบือนามเป็นความทุกข์ ได้ตามหวังยังอาจหลุดก็ทุกข์สุม
ใคร่จะเป็นอยากจะได้ใจเร้ารุ่ม มีเป็นทุกข์ไร้จึงสุขชุ่มชื่นเอย
   
เจริญพร เพราะอยากดีเลยไม่มีให้ดีได้ เพราะอยากได้เลยไม่ได้ให้ครวญเห็น
เพราะอยากเป็นผลได้รับกลับไม่ได้เป็น เพราะอยากเห็นเลยไม่เห็นธรรมใดเลย
   
เจริญพร อยากมาก็มาเลย อย่าอยู่เฉยให้รีบมา
อยากเดินก็ก้าวขา รับรองว่าจะแข็งแรง
   
เจริญพร อยากมาก็มาเลย อย่าอยู่เฉยให้รีบมา
อยากเดินก็ก้าวขา รับรองว่าจะแข็งแรง
   
เจริญพร อยากดังระวังดับหัดปล่อยวาง อยากทำงานไม่ต้องดังงานเสร็จสม
อยากจะเด่นจะเดือดร้อนต้องมั่นคง อยากมาพบพระจี้กงจงเร่งบุญ
   
เจริญพร อยากเป็นทุกข์หยุดเป็นสุขจงหยุดอยาก อยากนั้นง่ายหยุดสิยากหากไม่อยากหยุด
อยากว่าเร็วหยุดนั้นช้าพาเร่งรุด อยากจะหยุดหยุดความอยากไม่ยากเลย
   
เจริญพร อยากยุ่งเหยิงย่อมยุ่งยากอย่ายียวน ได้โดยด่วนดีดังเด่นดูเดี่ยวเดี๋ยว
กินกามเกียรติก็กกกอดกันกลมเกลียว เลาะลัดเลี้ยวเลยล่วงหล่นลงลับลา
เพราะฉะนั้นอย่าไปอยากให้ยากยุ่ง เรื่องเด่นดังอย่าไปวุ่นเป็นปัญหา
เกียรติยศชื่อเสียงนั้นอย่าไขว่คว้า ตั้งศรัทธามาทำบุญมุ่งทำดี
   
เจริญพร ลดละเลิกลงแล้วเลยล้ำเลิศ ก็ก่อเกิดกลดกลางกั้นกรรมเก่าก่อน
เพราะพอเพียงผลเผื่อแผ่พูนเพิ่มพร ไม่หม่นหมองไม่มืดมิดไม่หม่นมัว
   
เจริญพร อยากอยากแล้วหยุดหยุด ทุกข์ทุกข์กลับสุขสุขศานต์
เบื่อเบื่อบ่นบ่นบ้าง ว่างว่างวางเย็นเย็นใจ
   
เจริญพร ไม่อยากเลยเฉยทุกเรื่องว่าเซื่องซึม ไม่อยากขึ้นก็มึนเมากว่าเหล้าร่ำ
ไม่อยากหลับนอนสับส่ายไม่ถึงธรรม ไม่อยากนั้นยังต้องเห็นเป็นพอดี
   
เจริญพร อยากแต่น้อยร้อยเหลือสิบคิดหยุดอยาก อยากไม่มากหากรู้หยุดผุดผ่องใส
อยากให้เป็นก็เห็นว่าพาพอใจ อยากอะไรไม่สำคัญเท่าทำดี

 

เทวอาจารย์เมฆขาว(แปะฮุ้งซือจุง) งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันเสาร์ท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

This post is also available in: จีนดั้งเดิม

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==