เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่เจ็ด

 

 
ก้าว บาทย่างหนทางธรรมนำมรรคา
ข้าม ​​กิเลสกองตัณหาสู่ฝั่งฝัน
พยาบาท ​ความเคืองแค้นความชิงชัง
วิตก นั้นข้ามให้พ้นพาพ้นภัย
สู่ วิมุติจุดหมายเบื้องปลายเถิด
วิถี ธรรมอันล้ำเลิศกว่าอื่นไหน
ฟ้า จะคุ้มธรรมรักษาพาสุขใจ
อภัยบาป แก่เวไนยพ้นภัยพาล
 

อกุศลวิตก3 นั้น มีกามวิตกเป็นเบื้องต้น มีวิหิงสาวิตกเป็นเบื้องปลาย ทั้งนี้มีพยาบาทวิตกเป็นเบื้องกลางหว่างกามและวิหิงสาพยาบาทวิตก นั้นคือ ความตรึกกังวลในทางพยาบาท เป็นความนึกคิดที่ประกอบด้วยความเคืองแค้น มุ่งร้ายในผู้อื่น ยังความอาฆาตมาดร้ายก็เป็นไปในทางแห่งความวิตกพยาบาท นี้เป็นอกุศลจิตที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ด้วยกันเอง เมื่อชิงชังก็เคืองขุ่น เมื่อโกรธเกลียดก็มุ่งร้าย มีความอาฆาตพยาบาทอยู่เป็นเจ้าเรือน จะนึก จะคิด จะพูด จะทำ ก็ล้วนเป็นไปในทางประสงค์ร้าย

หวังร้าย มาดร้าย มุ่งร้ายแก่ผู้อื่นคนอื่น ด้วยเพราะใจเราพยศ จึงถูกโทสะจริตเข้าครอบงำ จะทำ จะพูด จึงประพฤติไปในทางที่เป็นความโกรธแค้น เกรี้ยวกราด อาละวาด โวยวาย ทำให้จิตใจเลวร้ายต่ำทราม เสื่อมถอย มนุษย์จึงด่างพร้อยด้วยโทสะจริต เปี่ยมด้วยพยาบาทวิตกกังวล จนผลักไสให้ชีวิตดำเนินไปในทางอกุศลมรรค ตัดโลกียวิสัยไม่ได้ พาตัวพาใจให้ถลำดำดิ่งลงสู่อบายภูมิ

หากคนเรามีเป้าประสงค์จะพาตนพาตัวก้าวข้ามความพยาบาทวิตกไปให้ได้นั้น ก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในอโหสิกรรมและอหิงสาธรรม มีอภัยธรรมกำกับจิตใจ รู้ผ่อนผันผ่อนปรน อภัยโทษให้กับผู้อื่น แม้แต่กับศัตรูของเรา อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยใช้ความเยือกเย็นยุติความรุนแรง ใช้ความสุขุมยุติความวุ่นวาย กระทำได้ดังนี้ เราก็จะดำเนินเดินเข้าสู่วิถีแห่งฟ้าอภัยบาป กำราบความอาฆาตพยาบาทให้สงบบรรเทาลง เช่นนี้ย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิต

ขอเราท่านทั้งหลายจงพากันมาพร้อมใจก้าวข้ามพยาบาทวิตกไปร่วมกัน เพื่อดำเนินเดินสู่วิถีฟ้า

อภัยบาปเป็นเบื้องปลายได้โดยสวัสดี เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

 

เพราะพยาบาทจึงมาดร้ายในผู้อื่น กระทำการร้อยพันหมื่นเป็นอกุศล
เพราะอาฆาตจึงเคืองแค้นเต็มกมล ​​ไปทำร้ายทำลายคนด้วยโกรธา
เพราะหวังร้ายจึงให้ร้ายจึงทำร้าย หมายคนอื่นให้ฉิบหายลงต่อหน้า
เพราะเกลียดชังจึงทำลายคนนานา​​ เพียงเพราะว่ามีพยาบาทอาฆาตเคือง
ชัดเช่นนี้ขอจงมีอโหสิกรรม​​​ อภัยธรรมกำกับใจอย่าให้เคลื่อน
ขจัดสิ้นความพยาบาทอันเป็นเจ้าเรือน รู้ติเตือนตนเองเถิดเป็นเลิศคน
พากันก้าวข้ามให้พ้นความอาฆาต​​ ตัดให้ขาดพยาบาทวิตกจึงเป็นกุศล
ย่อมได้รับอภัยบาปจากฟ้าเบื้องบน​​ ​​ขอทุกคนจงจดจำนำบำเพ็ญ
 
เจริญพร พยาบาทเราไม่มีไม่ต้องกลัว​​​ อภัยธรรมกำกับตัวไม่มัวหมอง
ความอาฆาตเราไม่มีจึงผุดผ่อง ทุกครรลองก็ก้าวย่างอย่างปลอดภัย
   
เจริญพร ระย้า ย้อยห้อยอุบะชฎาสวม ทิพย์ สำเนียงให้พาครวญเสียงสดใส
พา ผู้ฟังให้ลุ่มหลงเห็นตามไป ไป เถิดไปก่อนจะไปให้ใส่ชฎา
   
เจริญพร ให้ใส่พานตั้งไว้อย่าไปสวม จึงสมควรแก่สถานงามผ่องใส
เป็นเหตุให้คนทำตามบนบานไป เอาประคำมาถวายใส่ในพาน
   
เจริญพร สม เจตนาศรัทธาตั้งนำเป็นบุญ โรจน์ ผุดผ่องเรืองรุ่งมุ่งวิถี
สม ปณิธานงานกุศลที่ตนมี ใจ ใฝ่ดีก็ทำดีผลดีมา
ขอ โมทนาพาบันดลบันดาลพร ให้ สำเร็จงานทั้งผองธรรมรักษา
สม โรจน์หวังการสิ่งใดในมรรคา ปอง ปรารถนาพาให้เสร็จสำเร็จชัย
   
เจริญพร พงษ์ เผ่าธรรมตั้งศรัทธามาทำบุญ ศักดิ์ สิทธิ์เห็นผลนำหนุนบุญรังสรรค
หฤทัย ใจเบิกบานทานที่ทำ วิญญู ชนคนมีธรรมนำสุขเย็น
ไหว้ จี้กงกมลมั่นตั้งศรัทธา ครู ก็พาอำนวยพรผลได้เห็น
ทำ กุศลผลได้รับนั้นชัดเจน ทาน เผื่อแผ่รู้บำเพ็ญเป็นสุขใจ
   
เจริญพร บุญ ที่ทำนำส่งผลจงประจักษ์ ธรรม บำเพ็ญผลย่อมชัดนับเหมาะสม
นำ ข้าวสารน้ำมันมาเผื่อทุกคน พร มงคลย่อมได้รับกลับเอาไป
   
เจริญพร บ้าน อยู่เย็นเป็นสุขไร้กังวล เรือน อยู่ดีเป็นมงคลจงอย่าหวั่น
เป็น กุศลต้องทำบุญใส่บาตรทุกวัน พร ทั้งนั้นก็ได้รับนับสุขเย็น
เรื่อง ร่างกายคลายกังวลจงอย่ากลัว ทุกข์ ถ้วนทั่วจะปลอดภัยให้ครวญเห็น
หมั่น รักษาออกกำลังทั้งเช้าเย็น ลด เครียดเคร่งก็เป็นสุขใจเบิกบาน
   
เจริญพร ลดละเลิกลงแล้วเลยล้ำเลิศ ก็ก่อเกิดกลดกลางกั้นกรรมเก่าก่อน
เพราะพอเพียงผลเผื่อแผ่พูนเพิ่มพร ไม่หม่นหมองไม่มืดมิดไม่หม่นมัว
   
เจริญพร งานมีก็ทำไป อย่าเฉไฉงานได้ดี
ทำงานทำให้ดี ก็จะมีผลงานมา
   
เจริญพร วันนี้กี่วันแล้ว เดินคล่องแคล่วขึ้นหรือยัง
อย่ามัวเอาแต่นั่ง ต้องเดินบ้างออกกำลัง
   
เจริญพร ความพยาบาทอย่าได้บังเกิดมี คิดแต่ดีมีอภัยธรรมรักษา
ความอาฆาตอย่าให้เกิดมีมา อโหสิกรรมนี้หนาพาสุขใจ
   
เจริญพร เซียะสี่ อั่วเซ็ง  เก็งกำไร หุยเจ๊ก อั่วเซ็ง   เป็นพรชัย
เต็กจื้อ อั่วเซ็ง ใจเย็นได้ จื้อง๊วย อั่วเซ็ง  เป็นสมใจ
   
เจริญพร อย่าไปมุ่งร้ายใคร แล้วอย่าได้ให้ร้ายคน
คิดร้ายเป็นกังวล มุ่งร้ายคนคงเป็นภัย
มนุษย์นั้นเช่นนี้ ถ้าให้ดีรู้อภัย
มุ่งมั่นโดยตั้งใจ อโหสิกรรมได้ว่าดี
   
เจริญพร ลด ละพยาบาท เลิก อาฆาตมาดร้ายคน
โกรธ แค้นกำจัดลง เกลียด ข้ามพ้นก็ปลอดภัย
   
เจริญพร อย่าโกรธอย่าเกลียด อย่าเครียดอย่าเคร่ง
อย่าขาดอย่าเต็ม เช่นนี้พอดี
   
เจริญพร อย่า คิดพยาบาท อย่า อาฆาตมาดร้ายเลย
อย่า เคืองเหมือนก่อนเอ๋ย อย่า เอื้อนเอ่ยก็สุขเย็น
   
เจริญพร เกรียงฤทธิ์คิดไม่มา จี้กงพากลอนฝากไป
วันนี้ธรรมอภัย กำกับใจให้ไปลอง
เลิกลดความเคืองขุ่น ละว้าวุ่นก็ผุดผ่อง
จิตใจไม่มัวหมอง ​ก็สมปองท่องธรรมา

 

พระอรหันต์จี้กง งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันอาทิตย์ท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

This post is also available in: จีนดั้งเดิม

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==