เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่เก้า

 

 
ก้าว ให้พ้นอกุศลกรรมบถ
ข้าม ​​ถึงฝั่งอันใสสดธรรมวิถี
กาย ​เป็นบ่าวพาสืบสาวเราทำดี
กรรม ​ขจัดสิ้นโลกีย์มีปัญญา
สู่ เป้าหมายปลายทางแห่งวิมุติ
วิถี ทางอันผ่องผุดพึงรักษา
ฟ้า เบื้องบนบันดลดาลธรรมมรรคา
อภัยบาป นำประชาพาถึงธรรม
 

กุศลกรรมบถ คือ ทางอันเป็นอกุศลกรรม หรือทางอันเป็นวิถีแห่งการทำเลวทำชั่ว เป็นวิถีแห่งความชั่วร้ายที่ทำให้ถึงซึ่งความเสื่อมและความทุกข์ อันเรียกว่า ทุคติ อกุศลกรรมบถนี้มีสิบประการประกอบด้วย

  1. กายกรรม มีสาม ได้แก่ ปลิดชีพผู้อื่นหนึ่ง ลักทรัพย์สิ่งของของผู้อื่นหนึ่ง และการประพฤติผิดในทางกามต่อผู้อื่นหนึ่ง
  2. วจีกรรม มีสี่ ได้แก่ พูดความเท็จหนึ่ง พูดส่อเสียดหนึ่ง พูดหยาบคายหนึ่ง พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลหนึ่ง
  3. มโนกรรม มีสาม ได้แก่ คิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นหนึ่ง คิดให้ร้ายผู้อื่นหนึ่ง คิดเห็นผิดจากครรลองครองธรรมหนึ่ง

รวมกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เป็นอกุศลกรรมบถสิบ ซึ่งเป็นพิษ เป็นภัยร้ายให้แก่มนุษย์เรา กล่าวจำเพาะอกุศลกรรมบถที่ว่าด้วยกายกรรมนั้น ประกอบด้วยการกระทำผิดศีลสามข้อ คือ การปลิดชีพประทุษร้ายต่อชีวิตผู้อื่น นี้มิใช่เพียงความหมายถึงการฆ่า หากหมายรวมไปถึงการเบียดเบียนบีฑา การเอารัดเอาเปรียบ การข่มเหงรังแกในชีวิตของผู้อื่น สัตว์อื่น สิ่งอื่น  กายกรรมประการที่สอง คือ การลักทรัพย์สิ่งของของผู้อื่น นี้มิได้หมายเพียงการปล้นการขโมย หากยังรวมความถึงการโกง การแกร่งแย่ง ส่วนกายกรรมประการหลังสุด คือ การประพฤติผิดในทางกามต่อผู้อื่น นี้ย่อมรวมความหมายถึง การกระทำอนาจารต่อผู้คนทุกเพศทุกวัย กายกรรมทั้งสามประการนั้น เป็นอกุศลกรรม คือการทำชั่ว ทำเลว ทำบาปในทางกาย อันส่งผลเป็นความฉิบหายวายวอดร้ายแรงแก่มนุษย์เรา เป็นทางอันพาไปสู่ความเสื่อมของชีวิต เป็นทางอันพาไปสู่ความทุกข์ของคนเรา ดังเมื่อบังเกิดกายกรรมขึ้นแก่ผู้ใด ก็ย่อมนำเภทนำภัยมาสู่คนผู้นั้นให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย เป็นภัยเป็นอันตรายอยู่โดยสม่ำเสมอ ดังนั้น ขอจงพากันมาข้ามก้าวพ้นอกุศลกรรมบถนี้ไปด้วยกัน โดยเริ่มต้นจากการก้าวข้ามกายกรรมเป็นปฐมบท เพื่อลดบาป ลดกรรมให้กับตัวเรา เพื่อจะดำเนินเดินเข้าสู่วิถีฟ้าอภัยบาปได้โดยสง่างาม

ขอเราท่านทั้งหลายจงร่วมใจกันตั้งกุศลเจตนา พาก้าวข้ามกายกรรมอันเป็นอกุศลกรรมบถ สู่วิถีฟ้าอภัยบาปอันสดใส สว่าง สะอาด และสงบ เพื่อจักได้พบพานพระอริยมรรคเป็นเบื้องปลาย โดยพร้อมเพรียงกัน ทุกท่านทุกคนเทอญ

 

เพราะทำชั่วในทางกายจึงวายวอด ดุจเพลิงไฟเผาไหม้มอดธรรมวิถี
เพราะทำเลวในทางกายมลายชีวี ​​จึงความดีไม่มีเหลือเผื่อผู้ใด
เพราะทำผิดในทางกายฉิบหายแน่ ผลแน่แท้ย่อมได้รับนับหวั่นไหว
เพราะทำบาปในทางกายเลยทุกข์ใจ เกิดเป็นภัยให้ชีวิตพึงคิดครวญ
อย่าทำลายทำร้ายชีวิตคน อย่าลักทรัพย์ขโมยปล้นจงไต่สวน
อย่าประพฤติผิดในกามทำเรรวน ได้เช่นนี้ก็เลิศล้วนไร้กายกรรม
ขอจงมีศีลธรรมกำกับใจ พาพ้นภัยได้ถึงฝั่งอันเลิศล้ำ
​​สู่วิถีฟ้าอภัยบาปวิถีธรรม ​​ข้าถึงฝั่งแห่งวุมุติผุดผาดงาม
 
เจริญพร กายกรรม ไม่ทำได้ไม่เป็นทุกข์ กายกรรม ข้ามให้หลุดจึงผุดผ่อง
กายกรรม อย่านำมาเป็นครรลอง กายกรรม เห็นควรต้องลดน้อยลง
   
เจริญพร กาย ทำผิดแม้นิดน้อยก็เป็นกรรม กรรม ที่ทำแม้น้อยนิดนับผิดมหันต์
กรรม แม้นิดผิดแม้น้อยก็ล้วนกรรม กาย ไปทำกรรมคู่กายให้ใคร่ครวญ
   
เจริญพร กาย รู้ใช้กำลัง กรรม กุศลนำส่งผล
จง หมั่นมาสวดมนต์ ข้าม ขึ้นบนวิหารมา
   
เจริญพร ตั้งใจไม่ทำกรรม ก็ระวังกายสังวร
ตั้งใจมารับพร ควรสังวรสำรวมกาย
   
เจริญพร กาย แกร่งส่งแรงใจ กรรม ไม่ทำภัยไม่มี
พา ตนด้นทำดี พ้น วิถีอกุศลกรรม
   
เจริญพร กรรม เราไม่ไปก่อ กาย นี้หนอก็สุขเย็น
กาย เราเอาบำเพ็ญ กรรม อย่าเร่งไปทำมัน
   
เจริญพร ก่อ กรรมว่าไม่ดี ธรรม วิถีนี้ควรเดิน
ทำ ดีควรสรรเสริญ บุญ ดำเนินน่าชื่นชม
   
เจริญพร ทำ กรรมเราไม่เอา ทำ ใจเราไม่เอากรรม
ทำ บาปเราไม่ทำ ทำ กุศลกรรมจึงนำชัย
   
เจริญพร กรรม เก่าเราไม่รู้ กรรม ใหม่สู้อย่าไปมี
กรรม ก่อนไม่ชัดชี้ กรรม วันนี้เราไม่ทำ
   
เจริญพร จะกรรมเล็กจะกรรมใหญ่ก็ล้วนกรรม จะกรรมน้อยจะกรรมมากล้วนอกุศล
จะกรรมดีจะกรรมเลวอยู่ที่ตน จะกรรมเหตุจะกรรมผลส่งถึงกัน
   
เจริญพร กรรม บันดลส่งผลเป็นต้นเหตุ กาย เป็นเอกเสกสร้างกรรมนำส่งผล
กาย สำรวมสังวรไว้โดยมั่นคง กรรม ไม่ก่อก็ไร้ผลส่งถึงเรา
   
เจริญพร เอาฮู้ไปเผาดื่ม ให้แช่มชื่นร้องเหมียวเหมียว
ยี่สิบแปดวันแป๊บเดียว ไม่ซีดเซียวไม่ต้องกลัว
เจริญพร

ที่บำเพ็ญมาเหนื่อยยากตลอดชีวิตนั้น สั่งสมธรรมคำสอนไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เมื่อดำเนินเดินถึงฝั่งค่อยประจักษ์ชัดแจ้ง ว่ามานะพากเพียรมากเกินไป ท้ายที่สุดจึงรู้ว่าธรรมทั้งหลายอันเราบำเพ็ญมาทุกอย่างล้วนว่างเปล่า

 

 

พระอรหันต์จี้กง งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันอังคารท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

This post is also available in: จีนดั้งเดิม

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

January 2022
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==