เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่สิบเอ็ด

 

 
ก้าว เดินไปให้ถึงฟากฝั่งธรรม
ข้าม ​​สังสารโดยหมายมั่นธรรมวิถี
มโน ​ตั้งเป็นบาทเท้าเข้าทำดี
กรรม ​ไม่ก่อก็ชัดชี้พระนิพพาน
สู่ เส้นทางอริยะละโลกีย์
วิถี นี้แม้ยาวไกลให้ย่ำย่าง
ฟ้า แม้สูงต้องดำเนินเดินติดตาม
อภัยบาป หมายฝ่าข้ามทางทุกข์ทน
 

อกุศลกรรมบถสิบนั้น มีมโนกรรมสามบัญญัติไว้เป็นเบื้องปลาย อันมโนกรรมนั้นก็คือการทำผิดคิดชั่วในทางใจ เป็นอกุศลกรรมที่นำพาภัยมาให้กับมนุษย์ ดังมโนกรรมทั้งสามนั้น ประกอบด้วย การคิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นหนึ่ง การคิดให้ร้ายผู้อื่นหนึ่ง และการคิดเห็นผิดจากครรลองคลองธรรมหนึ่ง  ทั้งสามประการแห่งมโนกรรมนั้น  ยังให้ผู้ที่กระทำถลำตกต่ำลงสู่อบายภูมิ

มโนกรรมอันว่าด้วยการคิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นนั้น   เป็นความคิดในการเอารัดเอาเปรียบ แก่งแย่งช่วงชิง  รวมถึงการคิดคดคิดโกง  คิดหมายเอาเปรียบผู้อื่น  ประการต่อมาแห่งมโนกรรมคือการคิดให้ร้ายผู้อื่นนั้น เป็นความคิดที่มุ่งไปในทางทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน วุ่นวาย คิดหมายปองร้าย คิดใส่ไคล้ ใส่ความ  คิดเอาความชั่วไปใส่ในตัวในตนของคนอื่น สำหรับประการสุดท้ายแห่งมโนกรรมคือ การคิด เห็นผิดจากครรลองคลองธรรมนั้น เป็นความคิดชั่ว คิดผิด คิดเลว คิดทราม คิดต่ำ เป็นความคิดที่ห่าง ไกลไปจากศีลธรรมจรรยาอันดีงาม   ทั้งสามประการแห่งมโนกรรมนั้น   เมื่อผู้ใดไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาก็ย่อมจะนำพาตัวให้แปดเปื้อนไปด้วยอกุศล ย่อมเป็นทุรชน คนชั่ว คนเลว คนทราม คนพาล เป็นโมฆะบุรุษผู้ปราศจากความจริง ความงาม และความดี  มีแต่จะตกต่ำถลำลงสู่อกุศลมรรค  นับเป็นผู้มีทุคติเป็นภูมิ มิอาจดำเนินเดินมุ่งสู่อริยวิถีได้ด้วยประการทั้งปวง

ขอผู้ที่มุ่งหมายจะล่วงหลุดจากอกุศลมรรค จงตั้งมนัสจงมุ่งมั่นก้าวข้ามมโนกรรม เพื่อจะดำเนิน สู่ฟ้าอภัยบาป อันเป็นทางที่พาพ้นจากบาปสู่บุญ หนุนนำให้ได้เข้าสู่ทวารแห่งพระอริยะ ก้าวเข้าสู่ประตู แห่งธรรม  ดังนั้น  ขอเราท่านทั้งหลายจงพร้อมใจกันมาก้าวข้ามมโนกรรม ย่างย่ำสู่วิถีฟ้าอภัยบาปไปด้วยความราบรื่นสวัสดีโดยทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเทอญ

 
เพราะคิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น จึงแสนหมื่นคดโกงคนเอาเปรียบเขา
เพราะคิดให้ร้ายผู้อื่นโดยมัวเมา ​จึงจับจ้องทำลายเขาอย่างเมามัน
​​เพราะคิดผิดจากครรลองจากคลองธรรม เลยพลิกผันกระทำผิดคิดถ่อยต่ำ
​​เพราะบังเกิดอกุศลมโนกรรม จึงชักนำเภทภัยมาให้ตัว
​​ขอจงคิดแต่ดีเถิดเกิดประโยชน์ ไม่มีโทษมาถึงใจมาใส่หัว
​​คิดแต่จริงคิดแต่งามไม่เมามัว คิดแต่ดีไม่คิดชั่วคิดเลวทราม
ได้ดังนี้คือวิถีฟ้าอภัยบาป จงพากันยุรยาตรอย่างอาจหาญ
​​​​ตั้งศรัทธามีปัญญาพาเบิกทาง เพื่อก้าวข้ามมโนกรรมนำสุขใจ
 
เจริญพร คิด แต่ดี มีคุณธรรมกำกับใจ คิด แต่งามพิลาสพิไลใจกระจ่าง
คิด แต่จริงมีสาระใจเบิกบาน คิด แต่บุญจงมุ่งสร้างพาสุขใจ
   
เจริญพร คิดให้กว้าง ยามเมื่อมองคนอื่นคิด คิดให้ลึก ตรึกพินิจคิดครวญเห็น
คิดให้ยาว เรื่องราวธรรมนำชัดเจน คิดให้ไกล ใจคมเข้มเห็นแต่ดี
   
เจริญพร คิด มาก็มาเลย คิด วางเฉยก็เลยวาง
คิด น้อยใจเบิกบาน คิด ทำทานหมั่นสร้างบุญ
   
เจริญพร คิด ดีมีแต่สุข คิด ไม่ดีทุกข์มีมา
คิด งามสว่างปัญญา คิด ไม่งามชีวามืดมน
   
เจริญพร คิดเยอะ เลอะเทอะหนอ คิดแยะ ก็บ้าบอไป
คิดมาก จะกลุ้มใจ คิดมาย ไปเรื่องมากมี
   
เจริญพร คิด ดีเป็นศรีแก่ตัวไม่มัวหมอง คิด ถูกต้องครรลองธรรมนำสุขสันต์
คิด งดงามก็เบิกบานทุกวารวัน คิด นู้นนั้นต้องถูกตรงต้องดีจริง
   
เจริญพร คิด บรรเจิดจนเกินไปคนตามไม่ทัน คิด ร้อยพันเกินคนคิดง่ายพลิกผัน
คิด พอเหมาะคิดพอดีมีคนคิดทัน คิด เอาตนเป็นตัวตั้งยังไม่งาม
   
เจริญพร คิด ว่าขาไม่เจ็บ คิด เป็นเคล็ดไม่เจ็บขา
คิด ปวดลากขามา คิด เหนื่อยใจข้าจี้กง
   
เจริญพร คิดไตร่ ตริสิว่างามในทางธรรม คิดตรอง ดูรู้ทิศทางธรรมวิถี
คิดใคร่ เห็นจงเร่งเร็วไปดูที คิดครวญ ชัดว่าทุกข์นี้อย่ามีเลย
   
เจริญพร คิด ดูจึงรู้ชัด คิด ดีนักงานจัดการ
คิด ด่วนเร่งทำงาน คิด ดักดานงานไม่ดี
   
เจริญพร คิดเคร่ง เป็นกังวล คิดเครียด จนวิตกไป
คิดครวญ สำรวมใจ คิดใคร่ เย็นไม่กังวล
   
เจริญพร คิด แล้วจึงค่อยพูด คิด จะพูดต้องใคร่ครวญ
คิด คำอันเหมาะควร คิด ด่วนได้ช้าเอ่ยคำ
   
เจริญพร คิด กินอย่าอิ่มเกิน คิด พอเพลินเรื่องการกิน
คิด ได้ให้ใจอิ่ม คิด จะกินให้อิ่มใจ
   
เจริญพร คิดชา ชาก็มา คิดชิน ชาว่าช้าเฉย
คิดชง ก็ชงเลย คิดชา ชินได้ชิมชา
   
เจริญพร คิด คอยจึงรู้รอ คิด ไปหนอไม่รอรี
คิด เห็นเป็นวิถี คิด ดูดีที่นั่งรอ
   
เจริญพร คิดวาง ช่างสุขเย็น คิดว่าง เห็นเป็นสุขใจ
คิดวุ่น ก็กลุ้มไป คิดวน เวียนไม่สุขเย็น
   
เจริญพร คิดยุ่ง เลยวุ่นวาย คิดยาก ไปไม่ง่ายเลย
คิดหยุม กลุ้มเหมือนเคย คิดหยิม เอ๋ยเป็นกังวล

 

\

พระอรหันต์จี้กง งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

 

This post is also available in: จีนดั้งเดิม

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

August 2020
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==