เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่สิบสาม

 

 
ก้าว จากเริ่มจวบเติมเต็มเป็นวิถี
ข้าม ​​กิเลสบันดามีในสังสาร
ภวาสวะ ละให้สิ้นผินตรงทาง
กิเลส ล้างชำระหมดสดใสจริง
สู่ สถานธรรมกุศลจงบำเพ็ญ
วิถี เห็นเป็นมรรคาพาชายหญิง
ฟ้า ปกป้องคุ้มครองคนผู้ยลยิน
อภัยบาป พักตร์บ่ายผินสู่ทางธรรม
 

ภวาสวะกิเลสนั้นนับเนื่องอยู่ในอาสวะกิเลสสาม ตั้งอยู่หว่างกลางกามาสวะกิเลสและอวิชชาสวะกิเลส เป็นเขตแดนอันก่อเกิดกิเลสอันเป็นอาสวะทั้งปวง ภวาสวะกิเลสนั้น คือภพเป็นอาสวะ หมายถึงภพอันเป็นสภาวะที่หมักดองนิสัยสันดานให้อยากได้ใคร่มี เป็นสิ่งที่มอมเมาจิตใจให้ร่านทุรนทุราย เป็นกิเลสที่ไหลซึมซ่านย้อมใจให้กังวลหม่นหมอง เนื่องเพราะภพคือการเกิด แลมนุษย์นั้นเกิดมาด้วยกระแสแห่งกรรม จึงมีกรรมเป็นตัวกำหนด ดังพระพุทธพจน์กล่าวว่า การเกิดเป็นทุกข์ มนุษย์เมื่อปรากฏขึ้นอยู่ในภพในภูมิ ก็เวียนว่ายอยู่ในชาติ ชรา มรณะ เป็นวงวัฏฏ์แห่งสังสาร อันเป็นวงเวียนกรรมของสัตว์โลก เมื่อบังเกิดเป็นตัวเป็นตน ก็ดิ้นรนอยากได้ใคร่มี จึงเป็นเหตุให้มีนิสัยสันดานไปในทางกิน กาม เกียรติ ตกหล่นอยู่ในวงเวียนแห่งโลภ โกรธ หลง ดังนี้ จึงร่านทุรนทุรายแส่ส่ายไปไขว่คว้าหามาสนองกิเลสตัณหาของตน จนก่อเกิดเป็นความกังวลหม่นหมองของจิตใจ เพียงเพราะภพคือการเกิด จึงบังเกิดเป็นอาสวะกิเลสมอมเมาคนเราให้เมามัว พาทำชั่ว ทำผิด ทำบาป ทำกรรม ก่อเวรเป็นทุกข์เข็ญมิเว้นวาย กระสับกระส่ายอยู่ในวัฏฏะแห่งการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มิรู้จบรู้สิ้น

เนื่องเพราะมนุษย์เกิดมามีภพ มีภูมิ จึงเป็นทุกข์แก่ชีวิต ดังเมื่อจะนำพาชีวิตให้เป็นสุข ก็ต้องสลัดหลุดจากภวาสวะกิเลสนี้ไปให้ได้ จึงจะปลอดพาล ปลอดภัย ปลอดเคราะห์ ปลอดกรรม ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเราท่านทั้งหลาย จงพร้อมใจกันมาก้าวข้ามภวาสวะกิเลสนี้ไปด้วยกัน เพื่อย่างย่ำดำเนินสู่วิถีฟ้าอภัยบาป โดยมีขมากรรมบังเกิดขึ้นในใจตน แล้วเดินด้นไปพ้นสังสารวัฏ ตั้งมนัสไปถึงพระอริยมรรคในเบื้องปลายได้โดยสวัสดีมีชัย เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

 

 
เพราะการเกิดเป็นทุกข์เป็นโศกเศร้า จึงหมักดองสันดานเราให้เฉาเหี่ยว
เพราะความอยากของมนุษย์แม้นิดเดียว ​ก็พาเดินให้คดเคี้ยวนอกทางไป
​​เพราะกระหายในการเกิดของคนหนอ จึงเกิดก่อกิเลสบาปทั้งน้อยใหญ่
​​เพราะความทุกข์มากมีในจิตใจ จึงเวไนยยังเวียนว่ายในทุกข์ทน
​​ตัดภาวะภพภูมิของการเกิด ย่อมล้ำเลิศนำสู่ธรรมสถล
​​ตัดความอยากได้ใคร่มีในใจคน ความกังวลหม่นหมองมลายไป
จะตัดกรรมไม่มาเกิดประเสริฐยิ่ง ขอแจ้งจริงในปัญญาอย่าหวั่นไหว
​​​​เมื่อไม่เกิดย่อมไม่เจ็บย่อมไม่ตาย มีอริยมรรคเป็นเบื้องปลายหมายมุ่งเดิน
 
เจริญพร เกิด อยากมีเลยต้องไปใฝ่หามา เกิด อยากได้ไปไขว่คว้าพาโหยหา
เกิด อยากเป็นจึงเต้นแร้งไปเต้นกา เกิด อยากกินเลยตัณหามาครอบงำ
   
เจริญพร เกิด อยากบวชไปผนวชต้องกวดขัน เกิด อยากทำต้องมั่นมุ่งไปศึกษา
เกิด อยากละต้องขจัดอวิชชา เกิด อยากบุญพึงนำพาไปบำเพ็ญ
สาธุ สาธุสาธุการ อนุ ญาตให้ศิษย์หลานไปเพียรเพ่ง
โมทนา พาบวชเรียนเพียรบำเพ็ญ มิ ว่างเว้นต้องเคร่งครัดในหลักวินัย
       
เจริญพร เกิด มายากหากเป็นทุกข์หลุดยิ่งยาก เกิด มามากมีกิเลสเสพตัณหา
เกิด มายุ่งวุ่นเวียนว่ายในโลกา เกิด มาทุกข์หมายหลุดพ้นจงบำเพ็ญ
   
เจริญพร เกิด มีกินโดยอิ่มหนำเพราะกรรมดี เกิด มีเกียรติรักษาศรีให้สืบสาน
เกิด มีกามพึงต้องรู้จักละวาง เกิด มีกรรมบุญหมั่นสร้างข้ามทุกข์ไป
   
เจริญพร เกิด เจ็บเก็บอารมณ์ เกิด ปวดขาข่มใจไว้
เกิด หายโดยทันใด เกิด สุขไซร้ในทันที
   
เจริญพร เกิด ปัญญาพาตระหนักชัดรอบรู้ เกิด ทักษะเพราะเราสู้ไปศึกษา
เกิด ประสบการณ์เพราะปฏิบัติชัดปัญญา เกิด วิชาเป็นความรู้คู่คุณธรรม
   
เจริญพร เกิด เก่งเกินคนอื่น เกิด ข้ามคืนคิดแผนงาน
เกิด เห็นเป็นแนวทาง เกิด คนขวางทางก้าวเดิน
   
เจริญพร เกิด อยากทำเลยไปทำให้เหนื่อยใจ เกิด อยากทิ้งเลยร่ำไรไม่ไปสน
เกิด อยากท่องเลยต้องหมั่นมาสวดมนต์ เกิด อยากเที่ยวเลยสะบัดก้นไปด้นเดิน
   
เจริญพร เกิด ปากเสียงเถียงไม่หยุดพาทุกข์ใจ เกิด ปากสั่งก็ทำไปอย่าได้ถอย
เกิด ปากสอนฟังเป็นพรมงคลร้อย เกิด ปากสงบนับเลิศลอยพาสุขเย็น
   
เจริญพร เกิด คิดมากเลยยากยุ่งกลุ้มใจนัก เกิด คิดชัดประจักษ์จริงเห็นลึกซึ้ง
เกิด คิดตกอกไม่สั่นให้คำนึง เกิด คิดเห็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งจึงดีจริง
   
เจริญพร เกิด ชงชาชวนชิม เกิด ชิมชาชวนชาชง
เกิด ชาชงชวนชม เกิด ชิมชาชงชมชวน
   
เจริญพร เกิด ดีว่ามีบุญ เกิด เด่นดังมุ่งในธรรม
เกิด ด้วยกุศลกรรม เกิด ดังได้เป็นธรรมดา
   
เจริญพร เกิด เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ทางเบื้องหน้า เกิด เป็นกรรมต้องนำพาตัดสังสาร
เกิด เป็นคนจงมุ่งมั่นธรรมเป็นทาง เกิด เป็นสุขใจเบิกบานเพราะสร้างบุญ
   
เจริญพร เวียน เกิด เป็นวงวัฏฏ์ตัดไม่ขาด มา เกิด ยุรยาตรกรรมส่งผล
อย่า เกิด จึงเป็นดีไร้ทุกข์ทน ไม่ เกิด ไม่เวียนวนอีกต่อไป
   
เจริญพร เกิด ยิ้มหน้าอิ่มอูม เกิด บึ้งตึงหน้าบูดเหม็น
เกิด หัวเราะหน้าทะเล้น เกิด กราดเกรี้ยวหน้าเป็นยักษ์มาร
   
เจริญพร เกิด มาได้ทุกวัน เกิด รำพันยังยิ้มสู้
เกิด ฟังธรรมเรียนรู้ เกิด ประตูสู่มรรคา
   
เจริญพร เกิด ได้งานตามหมายปองต้องถวายเหล้า เกิด ได้ดีสมใจเราเอาเหล้าถวาย
เกิด ได้เงินต้องซื้อเหล้าอย่ากลับกลาย เกิด ได้ผลจี้กงเมามายได้เหล้าดื่มกิน
   
เจริญพร เกิด ได้ผลจี้กงเมามายได้เหล้าดื่มกิน เกิด แล้วเกิดเป็นวงเวียนในสังสาร
เกิด มีกรรมคอยกำกับนับทรมาน เกิด ปล่อยวางไม่ต้องเกิดเลิศล้วนธรรม

 

พระอรหันต์จี้กง งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันเสาร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

 

This post is also available in: จีนดั้งเดิม

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

August 2020
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==