เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่สิบห้า

 

 
เจริญพร เมฆ เมฆาลอยล่องกลางท้องฟ้า ขาว นำพาคุณธรรมสู่สถล
ลง จากฟ้าสู่แดนดินธรรมมณฑล มา ร่วมงานอภัยบาปคนที่สร้างมา
​​งาน ใหญ่น้อยช่วยบำเพ็ญเป็นกุศล มงคล ธรรมตั้งกมลพึงศึกษา
​​พิธี กรรมมากหลายนั้นสร้างปัญญา ขมา จิตพิศนำพาเกิดคุณธรรม
​​กรรม บาปบุญให้รู้แจ้งแถลงไข ฟ้า สดใสเกิดจากกุศลธรรมเลิศล้ำ
อภัย โทษสำนึกตัวขมากรรม บาป บุญกรรมให้ทุกคนพึงสังวร
ดวงจิตตั้งพินิจให้แจ่มแจ้ง สมาคม ทั่วทุกแห่งต่างมุ่งสอน
​​​​เผยแผ่ กุศลสร้างผลบุญหนุนเป็นพร คุณธรรม ก็สถาพรเฉกเช่นพุทธองค์
เต็กก่า ศาส์นสอนธรรมนำความคิด จี รังนานงานนิมิตก่อกุศล
จิน เป็นหลักแห่งธรรมอันมั่นคง เกาะ ทั่วหล้าตั้งกมลเผยแผ่ธรรม
ขอ เหล่าศิษย์จงมุ่งมั่นในธรรมะ เจริญ ด้วยสาระธรรมนำสุขสันต์
พร นานาพาเกิดได้ด้วยบุญธรรม สาธุชน ร่วมบุญกันเจริญพร
 
เจริญพร ฟ้าคือหนึ่งดินคือสองภพเป็นสาม ต่างแบ่งแยกแล้วพบพานตามวิถี
มีบาปบุญคุณและโทษเป็นเครื่องชี้ สร้างกรรมดีก็จะมีความร่มเย็น
​​ทำกรรมชั่วตัวหม่นหมองตามความคิด เกิดจากจิตคิดเช่นไรกรรมชัดเห็น
​​คิดทำชั่วตัวเราก็กรรมลำเค็ญ คิดทำดีย่อมหมายมุ่งสร้างกุศล
​​คิดทำชั่วตัวก็เกิดความกังวล คิดดังนั้นตั้งกมลจงมีธรรม
​อย่าปล่อยจิตคิดล่องลอยไร้จุดหมาย ตั้งจิตใจให้แน่วแน่อย่าผลุนผัน
บุญย่อมก่อเกิดในตัวเป็นพลัง ถึงฟากฝั่งฟ้าอภัยบาปซาบซึ้งใจ
​​​​ไม่ทำดีขมากรรมยังไร้ผล ต่อให้ฟ้าอภัยบาปคนทั้งน้อยใหญ่
บุญไม่ก่อดีไม่ทำกรรมติดไป ฟ้าอภัยบาปแฝงความนัยให้ไตร่ตรอง
อภัยบาปได้จำเพาะผู้หมายปอง รู้สำนึกกลับครรลองต้องตามธรรม
จิตไม่อยากกายก็หยุดเป็นสุขี ชัดดังนี้พึงใคร่ครวญเป็นฉนำ
ทั้งบาปบุญดีชั่วรู้เท่าทัน แล้วน้อมนำขมากรรมไปทำดี
 
เจริญพร พระอรหัตน์ทุกองค์ทรงบรรลุ แม้นักพรตมุบำเพ็ญเป็นแก่นสาร
ครั้นดับขันธ์นำเข้าสู่ธรรมทวาร หมายปณิธานมุ่งมั่นโปรดเวไนย
​​ต่างสำเร็จมรรคผลแล้วบำเพ็ญต่อ จึงเกิดก่อกิจเผยแผ่ธรรมน้อยใหญ่
​​ดั่งพุทธศาสน์ประกาศธรรมนิรันดร์ไป การเกิดดับจักหมุนไปเป็นเวียนวน
​​องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดติด เห็นเกิดดับของชีวิตพิศสถล
พระอรหันต์ต่างนิกายทุกถ้วนองค์ ตั้งประสงค์ตรงความหมายไม่ต่างกัน

เพื่อที่จะโปรดสรรพสัตว์ในโลกนี้ คำสอนของพุทธองค์จึงไม่มีแบ่งแยก  ที่แตกต่างไปนั้นเป็นเพียงแต่แนวปฏิบัติของมนุษย์ ที่ปรุงแต่งเพิ่มเติมเสริมขึ้นเท่านั้น  หากแต่ยังคงแก่นแท้ของคำสอนไว้  รูปแบบนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกที่ห่อหุ้ม  ขึ้นอยู่กับกาลเวลา  สถานที่ และสภาพ  แวดล้อมของแต่ละหมู่ชน

 
เจริญพร ทางสายกลางย่างข้ามไปได้สามโลก ความไม่โลภไม่ประมาทเพียงตั้งมั่น
พึงปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรม ทางสายกลางทางสายธรรมนั้นเปิดรอ
​​เมื่อมีศีลสมาธิสติปัญญาเกิด ทางสายกลางอันล้ำเลิศก็เกิดก่อ
ทุกคนมีทางสายกลางในตัวเองหนอ ขอเพียงรอเราดำเนินเดินด้วยตนเอง
  บัดนี้ถึงที่สุดแห่งราตรีฟ้าภัยบาป   ขอตั้งธรรมะปณิธานนี้หยั่งลงสู่จิตของเหล่าศิษย์ทุกคน  จงตั้งมั่นพากันบำเพ็ญปฏิบัติต่อไป  ให้เป็นรากฐานความดีของชีวิต  
เจริญพร เมฆ เมฆาล่องลอยกลับสู่ฟ้า ขาว นำพาใจบริสุทธิ์จิตผุดผ่อง
ขอ เหล่าศิษย์ทุกคนพึงสังวร ลา จากบาปย้อนสู่ดีมีธรรมา
   

 

เทวอาจารย์แปะฮุ้งซือจุง (นักพรตเมฆขาว) งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป โดย คณะกีบู่จู มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล “เต็กก่า” จีอิกเกาะ จ.ร้อยเอ็ด สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันจันทร์ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

泰國德教會紫真閣

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

August 2022
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031