เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่สิบเก้า

 

 
ก้าว เข้าสู่ธรรมทวารย่างดำเนิน
ข้าม โลกีย์รี่เร่งเดินกุศลวิถี
ทิฏฐิ นั้นคือความคิดพิศเห็นดี
วิบัติ ภัยก็ไม่มีมาถึงตน
สู่ สถานธรรมมณฑลจงตั้งจิต
วิถี ธรรมนำครวญคิดพิศสถล
ฟ้า ดินมนุษย์ร่วมบรรสานอย่างถูกตรง
อภัยบาป ตั้งกมลขมากรรม
 

วิบัติสี่อันมีหายนะเป็นปลายทางนั้น สมควรต้องกำจัดให้สิ้นไปจากใจเรา ยังความสบายเบาสุขเย็นมาให้ชีวิต เพื่อความสัมฤทธิ์สำเร็จในธรรม อันเป็นจุดหมายของทุกผู้ทุกนาม

กล่าวจำเพาะทิฏฐิวิบัตินั้น คือความผิดพลาดคลาดเคลื่อนแห่งทิฏฐิ เป็นความบกพร่องเสียหายในความคิดความเห็น ผิดจากจารีตระเบียบแบบแผนอันดีงาม เนื่องเพราะคนเรามักไม่ปล่อยวางอัตตาตน จึงเป็นเหตุให้คนเราหลงอยู่ในทุคติ คือความคิดผิด เนื่องเพราะมนุษย์เราขลาดเขลาเบาปัญญา จึงนำพาให้คิดออกนอกลู่นอกทาง คิดเอาแต่ได้ใคร่มี คิดโฉด คิดชั่ว คิดเลว คิดทราม คิดผิดไปจากจารีตอันดี คิดเคลื่อนไปจากแบบแผนอันงาม เช่นนี้จึงสร้างความวุ่นวายให้แก่ตนเอง ให้กับสังคม เพราะทุคติ ความคิดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จึงทำให้คนเราเห็นผิดเห็นพลาดไปจากความเป็นจริง คิดเองเออเอง เต็มไปด้วยเหตุผลที่มิใช่เหตุผล จึงเป็นความคิดที่เหลวไหลเลื่อนลอย เช่นนี้เป็นทิฏฐิวิบัติอันจักนำความวิบัติมาสู่ผู้ที่มีทิฏฐิดำริผิดพลาด

หากจะขจัดทิฏฐิวิบัตินี้ให้สิ้นไป ก็พึงเป็นผู้หมั่นศึกษา เป็นผู้หมั่นฟัง เป็นผู้หมั่นถาม เป็นผู้หมั่นอ่าน เพื่อสร้างปัญญานำพาวิชาคือความรู้มาสู่ตน เห็นชัดประจักษ์กมลในเหตุในผลที่เป็นความจริง ความดี และความงาม เป็นความรู้ที่จะนำพาไปสู่ความสว่าง ความสะอาด และความสงบ เพื่อพานพบอริยมรรคเป็นเบื้องปลาย

ขอเราท่านทั้งหลายจงพร้อมใจพากันมาคิดถูก คิดดี คิดงาม เพื่อสร้างธรรมอันจักเป็นเกราะกำบังกันภัยจากวิบัติสี่ที่จะมีมาถึงตัว แล้วจงเลิกละความชั่วทั้งปวง เพื่อจะก้าวข้ามทิฏฐิวิบัตินี้ไปร่วมกัน แล้วดำเนินเดินสู่วิถีฟ้าอภัยบาป โดยมีขมากรรมตั้งมั่นอยู่ในใจ ทั้งนี้ เพื่อความสุขเย็นสดใสในชีวิตของทุกท่านทุกคนเทอญ

 

เพราะคิดผิดจึงติดยึดในทิฏฐิ ไม่ตรองตริดำริชัดประจักษ์เห็น
เพราะคิดพลาดขาดปัญญาพาชัดเจน จึงทุกข์เข็ญเป็นลำเค็ญของชีวิต
เพราะคิดชั่วเลยมัวหมองไม่ผ่องผุด จึงมนุษย์ถูกฉุดไปในทางผิด
​​เพราะคิดทรามทางที่ไปไม่ถูกทิศ จึงวิปริตเพราะคิดผิดเพราะเห็นทราม
​​ชัดเช่นนี้จงคิดถูกพึงคิดดี คิดให้งามตามวิถีอย่างกล้าหาญ
​เมื่อคิดชอบประกอบด้วยความคิดงาม ก็เป็นทางให้รุ่งเรืองประเทืองธรรม
ฉลาดรู้มีปัญญาพาคิดดี ได้ดังนี้ก็มีธรรมเป็นฉนำ
ละทิฏฐิลดอัตตาพาน้อมนำ ขมากรรมประจำจิตคิดแต่ดี
 
เจริญพร คิดต้องตาม จารีตระเบียบแบบแผน คิดตรงตาม ความเปลี่ยนแปลงอย่าเกินสมัย
คิดตรองตาม โลกธรรมความเป็นไป คิดไตร่ตาม เหตุปัจจัยต้องใคร่ครวญ
   
เจริญพร คิดพอดี จึงจะมีความสำเร็จ คิดพอเพียง กิจก็เสร็จตามเหมาะสม
คิดพอควร อย่าด่วนเร็วเกินผู้คน คิดพอเหมาะ กับแรงตนคงว่าดี
   
เจริญพร คิด ว่าขาไม่เจ็บ คิด เป็นเคล็ดไม่เจ็บขา
คิด น้อยค่อยสุขอุรา คิด รักษาขากับใจ
       
เจริญพร คิดคิดคิด คิดแล้วคิดคิดไม่ตก คิดคิดคิด คิดจนหมดแรงคิดหนอ
คิดคิดคิด คิดมากมายไม่รู้พอ คิดคิดคิด คิดเกิดก่อเป็นกังวล
   
เจริญพร คิด ดีเห็นงาม คิด ทรามเห็นชั่ว
คิด ผิดเห็นมัว คิด ทั่วเห็นจริง
   
เจริญพร กินยาไม่ต้องคิด ถ้ายิ่งคิดยิ่งเพิ่มยา
คิดน้อยค่อยรักษา หมั่นกินยาอย่าไปคิด
       
เจริญพร คิด ผูกต้องคิดแก้  คิด ไม่แก่ต้องคิดสวย
คิด งานต้องคิดรวย คิด คนช่วยต้องคิดไปหามา
   
เจริญพร เลี้ยง วัวดีไม่ต้องผูกวัวดีได้ เลี้ยง ลูกไซร้ไม่ต้องตีดีบุตรหลาน
เลี้ยง ด้วยใจไม่ต้องวุ่นจนรำคาญ เลี้ยง ใหอิ่มงานให้ทำนำลูกดี
   
เจริญพร คิดเห็นเงิน เพิ่มกิเลสให้กับใจ คิดเห็นธรรม พาพ้นภัยแห่งตัณหา
คิดเห็นบุญ ต้องมุ่งมั่นตั้งศรัทธา คิดเห็นผล ต้องมานะไปบำเพ็ญ
   
เจริญพร คิดถึงลูก ผูกเป็นห่วงถ่วงชีวิต คิดถึงพ่อ ต่อชีวิตพิศไม่เห็น
คิดถึงผัว อย่ามัวรอขอใจเย็น คิดถึงตัว หุ้นอย่าเล่นเป็นสุขใจ    
   
เจริญพร คิด มาว่าช้าไป คิด ร่ำไรใยมาช้า
คิด แล้วต้องรีบมา คิด จะมาอย่าร่ำไร
   
เจริญพร คิด อิ่มจึงกินเยอะ คิด เลอะเทอะจึงเหลวไหล
คิด เที่ยวต้องรีบไป คิด ทำบุญให้ทำเลย
   
เจริญพร อยู่ ดีมีเรี่ยวแรง เย็น ใจไว้บุญแต่งเติม
เป็น ผลให้บุญเพิ่ม สุข พาเพลินจำเริญใจ
   
เจริญพร คิด โครงการงานวางแผนให้แม่นหลัก คิด โปรเจกต์ต้องให้ชัดงานเป้าหมาย
คิด การกิจต้องมุ่งมั่นไม่กลับกลาย คิด มากมายแผนงานมีดีด้วยทำ
       
เจริญพร คิดด่วน ควรรอบคอบประกอบกิจ คิดได้ ต้องพินิจพิศเหมาะสม
คิดดี อยู่ที่ใจให้มั่นคง คิดเด่น ต้องถ่อมตนจงจดจำ
   
เจริญพร คิดชิมชา ชาก็มามีให้ชิม คิดชินชา เลยชาชินยิ่งชาเฉย
คิดชงชา ก็เอาชามาชงเลย คิดชอบชา อย่าชื่นเชยจนชาชิน
   
เจริญพร คิดกิน ต้องกินให้อิ่มเอม คิดเที่ยว ต้องให้เห็นเป็นวิสัย
คิดทำ ต้องกำกับทั้งนอกใน คิดได้ ต้องไปหาจึงว่ามี
   
เจริญพร คิด หวังยังว่าได้สมคิด คิด เดินต้องถูกทิศคิดครวญเห็น
คิด ขอก็แบมือขอเช้าเย็น คิด หาต้องเร็วเร่งไปทำงาน

 

 

 

เทวอาจารย์แปะฮุ้งซือจุง (นักพรตเมฆขาว)

งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันศุกร์ ท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

This post was written by:

- who has written 2 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

January 2022
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==