เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่ยี่สิบเอ็ด

 

 
ก้าว สู่สุขโดยหลุดพ้นจากเวทนา
ข้าม สังสารพาวิมุติเป็นจุดหมาย
ทุกข์ เทวษเป็นลำเค็ญเห็นเกิดตาย
ตา แส่ส่ายเป็นภัยร้ายให้กับตน
สู่ เป้าหมายต้องกรายย่างอย่างมุ่งมั่น
วิถี ทางบุญสัมฤทธิ์พิศสถล
ฟ้า อำนวยอวยพรชัยให้มงคล
อภัยบาป แก่ผู้คนพ้นเคราะห์กรรม
 

ทุกขตาเป็นสภาพแห่งทุกข์ เป็นสภาวะแห่งทุกข์อันทนได้ยาก เป็นสภาวะแห่งความไม่สบายกาย ไม่สบายใจดังเรียกว่า ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ทุกขตานั้นเป็นสภาพแห่งความทุกข์สามประการ ประกอบด้วย

  1. สภาพแห่งทุกข์เพราะทุกข์ คือสภาวะอันเป็นความทุกข์ที่ทนได้ยากซึ่งบังเกิดจากความมีทุกข์เทวษ โดยสังเขปคือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือที่เรียกกันหมายรู้โดยทั่วไปว่า ทุกข์กาย ทุกข์ใจ
  2. สภาพแห่งทุกข์เพราะสุขปรวนแปร คือสภาวะแห่งความทุกข์ที่เกิดจากความสุขที่เปลี่ยนแปลง แปรไปไม่เหมือนเดิม ทุกข์เพราะสุขที่เคยมีแต่ต้องมีอันแปรปรวน ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม
  3. สภาพแห่งทุกข์เพราะเป็นสังขาร คือ สภาวะของความทุข์ที่เกิดจากสังขารอันมีเกิด มีดับ มีขาด มีพร่อง ไม่อาจคงทนตั้งมั่นอยู่ได้โดยตลอด จึงทุกข์เพราะไปติดยึดด้วยอุปาทาน

สภาพแห่งทุกข์ทั้งสามประการข้างต้น คือ ทุกข์เพราะทุกข์หนึ่ง ทุกข์เพราะสุขหนึ่ง และทุกข์เพราะเป็นสังขารหนึ่ง รวมเรียกว่า ทุกขตา อันเป็นสภาพแห่งความทุกข์เทวษ น่าสมเพทเวทนา ซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม

เมื่อมีทุกข์ มนุษย์พึงต้องแสวงหาการดับทุกข์ เพื่อให้หลุดพ้นไปจากทุกขสังสาร ดังนั้น จึงควรต้องเดินด้นดำเนินตามอริยมรรค อันมีองค์แปด เพื่อให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายเกิดดับของชีวิต แล้วยังความสัมฤทธิ์ในธรรม นำเข้าสู่โลกุตระอันเป็นพระนิพพานในเบื้องปลาย

ขอเราท่านทั้งหลายจงพากันมาก้าวข้ามทุกขตา เพื่อดำเนินเดินด้นบนกุศลมรรคาสู่วิถีฟ้าอภัยบาป ด้วยการมีขมากรรมน้อมนำบำเพ็ญบุญมุ่งคุณธรรมปฏิบัติ อันจักนำพาให้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ

 
เพราะความทุกข์ทำให้ทุกข์จึงทุกข์เข็ญ ต้องลำเค็ญเป็นทุกข์กายทุกข์ใจหนอ
เพราะความสุขเปลี่ยนแปลงไปทุกข์เกิดก่อ มาตามต่อให้เทวษเป็นทุกข์ทน
เพราะสังขารมีเกิดดับนับเป็นทุกข์ เพราะไปยึดไปถือมั่นกรรมกุศล
​​เพราะอุปาทานตั้งเป็นทุกข์เลยกังวล เป็นทุกข์ถมให้จมทุกข์น่าเวทนา
​​จะพ้นทุกข์ต้องห่างทุกข์โดยดับทุกข์ จึงจะหลุดพ้นทุกข์ได้ไร้กังขา
​จะหมดทุกข์จะสิ้นทุกข์แก่ชีวา ต้องก้าวข้ามทุกขตาพาพ้นภัย
ขอจงพากันมาร่วมดับทุกข์ เพื่อเข้าถึงโลกุตระอันสดใส
ดำเนินเดินอริยมรรคจักแจ้งใจ แล้วย่างไปให้ถึงซึ่งนิพพาน
 
เจริญพร ทุกข์ เพราะทุกข์ยิ่งทุกข์ทนยากพ้นทุกข์ ทุกข์ เพราะสุขเปลี่ยนแปลงไปให้ทุกข์เข็ญ
ทุกข์ เพราะเป็นสังขารให้ชัดเจน ทุกข์ เทวษอย่าเติมเต็มลงในใจ
   
เจริญพร ทุกข์ไม่มี ชีวีนี้เป็นสุข ทุกข์ไม่มา พาเป็นสุขหยุดหวั่นไหว
ทุกข์ไม่มอง ไม่หมองหม่นคงสุขใจ ทุกข์ไม่เมียง เพียงสุขใจไร้กังวล
   
เจริญพร การ ใดคิดสัมฤทธิ์หวังดังใจหมาย งาน ใหญ่น้อยไม่กลับกลายให้ครวญเห็น
ว่า ต้องรอขอเวลาพาใจเย็น ดี ด้วยเราไม่ไปเร่งจนเร็วเกิน
    ที่ สถานย่านอาศัยไร้ปัญหา อยู่ เคหาพามีสุขชัยพูนเพิ่ม
ก็ เช่นนี้ตั้งศรัทธาบุญเต็มเติม งาม ผลบุญมาหนุนเสริมราศีเรา
   
เจริญพร แปด พฤศจิดำริเห็นเป็นฤกษ์งาม แปด โมงเช้าให้เปิดร้านตามราศี
แปด นาทีไหว้จี้กงคงว่าดี แปด จอกเหล้าทำพิธีดีจริงจัง
   
เจริญพร ไม่สบาย ใจเป็นทุกข์เรียกทุกข์ใจ ไม่สบาย กายเป็นทุกข์ทุกข์กายหนอ
ไม่สบาย ก็กินยาว่าไม่พอ ไม่สบาย สวดยุบหนอพองหนอก็หายดี
       
เจริญพร โอกาสดีมีศรัทธามาทำบุญ ใจนำหนุนกุศลสร้างธรรมวิถี
ใฝ่มาหาพระจี้กงคงว่าดี บุญราศีก็มีมาพาสุขใจ
   
เจริญพร มานั่งนิ่งยิ่มหน้าตูมพนมมือ ตาก็ปรือเหมือนจะหลับนับง่วงหงาว
ยามนั่งเรียนต้องตั้งใจฟังเรื่องราว อย่านั่งหาวเหมือนมาฟังคำจี้กง
   
เจริญพร ทุกข์ เพราะคิดว่าเป็นทุกข์ยิ่งทุกข์ใหญ่ ทุกข์ เพราะไปแส่หาสุขเลยทุกข์หนอ
ทุกข์ เพราะเราไม่รู้จักเพียงพอ ทุกข์ เพราะใจไปเกิดก่อล่อทุกข์มา
   
เจริญพร ภูฏาน งามยามได้เห็นเป็นความปิติ สวรรค์ สิมีจริงสิ่งได้เห็น
บน พิภพยามเราอยู่ดูชัดเจน ดิน สีคล้ำน้ำเขียวเข้มฟ้าเห็นคราม
   
เจริญพร ทุกข์ หาเงินเกินกว่าใช้ใจเป็นทุกข์ ทุกข์ หาสุขเกินกว่ามีนี้ทุกข์เข็ญ
ทุกข์ หาใจเราไม่พบทุกข์ลำเค็ญ ทุกข์ หาทรัพย์ล้นเกินเต็มเป็นทุกข์ใจ
   
เจริญพร เลิกคิดถึงลูกได้เมื่อไหร่นั้น ทุกข์ทั้งนั้นก็ไม่มาพาข่วงเข็น
เลิกกังวลเรื่องน้อยใหญ่ให้ชัดเจน ก็เมื่อนั้นใจสุขเย็นไม่เป็นทุกข์เลย
   
เจริญพร ทุกวันมาหาจี้กงก็สนุก ทุกเวลามีความสุขให้นึกถึง
ทุกครั้งไหว้พระจี้กงคงรำพึง ทุกขณะพระตบึงไปหาเรา
 
เจริญพร มานั่งทำงาน อย่าคร้านนั่งหลับ
มานั่งผ่อนพัก นั่งนับประคำ
 

 

พระอรหันต์จี้กง งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันอาทิตย์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

January 2022
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==