เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่ยี่สิบสี่

 

 
ก้าว พ้นจากอบายภูมิขึ้นสู่ฝั่ง
ข้าม ทุกขังความโศกเศร้าเราท่านเห็น
อบาย คือสภาวะที่ไม่สุขเย็น
สี่ สถานพึงชัดเจนเห็นปัญญา
สู่ โลกุตระละโลกีย์ที่แปดเปื้อน
วิถี ธรรมนำขับเคลื่อนแสวงหา
ฟ้า ประทานคุณธรรมนำมรรคา
อภัยบาป เพื่อนำพาสู่นิพพาน
 

มนุษย์นั้นเป็นอันมากยากนักจะหลุดรอดจากอบายภูมิ โดยส่วนใหญ่ มักตกเป็นทาสของอบายมุข ไม่อาจสลัดหลุดจากอบายสี่ ทั้งนี้ เป็นเหตุให้มนุษย์เรามัวเมาลุ่มหลงอยู่ในกิน กาม เกียรติ แลไม่อาจละลด รัก โลภ โกรธ เกลียด หลง ไปได้เลย

อบายสี่ นั้นคือสภาวะหรือที่อันปราศจากความสุข ความเจริญ มีสี่ประการ ประกอบด้วย นรกหนึ่ง กำเนิดเดรัจฉานหนึ่ง แดนเปรตหนึ่ง และเหล่าอสูรหนึ่ง ทั้งสี่นี้รวมเรียกว่าเป็น อบายภูมิ

นรก คือสภาวะหรือภูมิอันไม่มีความสุข ความเจริญ เป็นภาวะหรือที่ที่มีแต่ความร้อนรน กระวนกระวาย ดังเปรียบเปรยผู้ที่ปราศจากความสุขมีแต่ความหมองเศร้า กลัดกลุ้ม รุ่มร้อน กังวล กระวนกระวายว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็น

กำเนิดเดรัจฉาน คือสภาวะหรือภูมิอันมืดมัวโง่เขลา เป็นภาวะหรือที่ที่จมปรักอยู่ในอวิชชาความมืดบอด ดังเปรียบผู้ที่ขลาดเขลาเบาปัญญา ไร้คุณธรรมมากำกับใจตนว่าตกต่ำลงดุจเดรัจฉาน

แดนเปรต คือสภาวะหรือภูมิอันกระหายหิวไร้สุข เป็นภาวะหรือที่ที่มีแต่ความร่านอยาก ทุรนทุราย ดังเปรียบผู้ที่อยากได้ใคร่มีอย่างหิวโหยว่าเป็นดุจเปรตขอส่วนบุญ

เหล่าอสูร คือสภาวะหรือภูมิอันน่าหวาดหวั่นไร้ความรื่นรมย์ เป็นภาวะหรือที่ที่มีแต่ความน่าสะพรึงกลัว หวาดหวั่นพรั่นพรึง ดังเปรียบผู้ที่มีความเครียดแค้นโกรธขึงว่า เป็นดั่งอสูรร้าย

ทั้งนรก ทั้งกำเนิดเดรัจฉาน ทั้งแดนเปรต และทั้งเหล่าอสูร รวมเรียกว่าเป็นอบายภูมิที่ยิ่งกว่าอเวจีปรโลก ผู้ใดตกหล่นถลำลงสู่อบายภูมิก็ย่อมจะมีแต่ความทุกข์โศกเศร้าอาดูร มีแต่ความมืดมิดหม่นมัว มีแต่ความร่านทุรนทุราย มีแต่ความสยดสยองน่าพรั่นพรึง แลย่อมจะนำเภทนำภัยมาให้กับเขาผู้นั้น

เห็นชัดดังนี้ หากมนุษย์หมายมุ่งจะหลุดพ้นออกเสียจากความทุกข์โศกแห่งชีวิตแล้ว ก็ต้องก้าวข้ามอบายสี่ข้างต้น เพื่อพาตัวพาตนไปพ้นเภทภัยทั้งปวง

ยังจะนำให้ล่วงดำเนินถึงอริยมรรคได้ในเบื้องปลาย ดังนั้น ขอเราท่านทั้งหลายจงพร้อมใจกันมาพาก้าวข้ามอบายสี่สู้วิถีฟ้าอภัยบาป โดยตั้งขมากรรมบำเพ็ญศีลภาวนา ดำเนินบาทก้าวย่างในธรรมมรรคา เพื่อนำพาสู่พระนิพพานอันเป็นประสงค์ ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ

 

นรกคือภูมิอันไร้ซึ่งความสุข มีแต่ทุกข์ร้อนรนจนหม่นไหม้
เดรัจฉานเป็นภูมิอันมืดบอดใจ จมปรักในอวิชชาพามืดมัว
แดนเปรตนั้นเป็นภูมิของผู้หิวกระหาย ร่านทุรนทุรายไม่รู้พอก่อกรรมชั่ว
เหล่าอสูรคือภูมิแห่งความหวั่นกลัว จิตพรั่นพรึงหม่นสลัวเหมือนอสูรกาย
​​อบายสี่นี้เป็นภูมิอันต่ำช้า ขอจงพากันก้าวข้ามไปให้ได้
​ไม่ร้อนรนไม่มัวเมาไม่ทุรนทุราย ไม่หวาดหวั่นไม่กระสับกระส่ายอบายไม่มี
ชัดเช่นนี้จงรี่เร่งบำเพ็ญเถิด ธรรมล้ำเลิศเกิดในใจนำวิถี
ให้ดำเนินเดินด้นจรลี สู่มรรคาความดีงามและความจริง
 
เจริญพร อบายสี่ หนีให้ห่างย่างให้พ้น อบายภูมิ ก็ไม่หล่นตกไปถึง
อบายมุข ไม่ไปคิดไปคำนึง อบายร้าย ทั้งหมดจึงไม่มีมา
   
เจริญพร เกือบครบยี่สิบแปด ตอนเริ่มแรกเดินไม่คล่อง
บัดนี้ย่างครรลอง ตามทำนองขาก้าวเดิน
   
เจริญพร ฟังธรรมอย่านั่งหลับ ต้องคอยนับลูกประคำ
ตั้งใจมาฟังธรรม ให้หมั่นนั่งสงบใจ
   
เจริญพร นรกนั้นในอกคนจงครวญเห็น เดรัจฉานก็คนเป็นชัดเจนไหม
เปรตก็คนหิวกระหายโหยอยากได้ อสูรไซร้ใช่อื่นไหนแท้ก็คน
อบายสี่อยู่ที่คนสร้างขึ้นมา แล้วนำพาตัวเองไปให้ติดหล่ม
ตกถลำดำดิ่งจนจ่อมจม ก็ล้วนคนหลงใหลในอบาย
   
เจริญพร มีธรรมนำปัญญา ก็จะพาห่างอบาย
มีธรรมอยู่คู่กาย ก็ห่างหายจากเภทภัย
   
เจริญพร คนยังเป็นไม่เห็นนรกดอก ฟังคนบอกเล่านิทานเชื่อตามเขา
นรกนั้นไม่ต้องรอจนเราตาย ทำชั่วร้ายก็ตกนรกตอนยังเป็น
   
เจริญพร บำเพ็ญกาย ต้องภาวนารักษาใจ บำเพ็ญใจ วาจาไซร้ให้สุขุม
บำเพ็ญโอษฐ์ สำรวมคำจงคำนึง บำเพ็ญถึง ได้ดังนี้ดีแท้เทียว
   
เจริญพร นรกนั้นไม่มีใครเคยไปเห็น สวรรค์ก็ไม่ชัดเจนอยู่หนไหน
ที่ประจักษ์เห็นชัดอยู่กับใจ คือโลกหล้าที่อยู่ใกล้เราทุกวัน
   
เจริญพร ผี นรก ก็คือคนจงครวญเห็น สัตว์ เดรัจฉาน ก็ชัดเจนคนเราหนา
เหล่า เปรต นั้นขอส่วนบุญก็คนนี่นา ภูต อสูร จงรู้ว่าก็คือคน
   
เจริญพร ทำ ดีแล้วอย่าได้แคล้วไปทำผิด ทำ ชีวิตให้สูงขึ้นอย่าตกถลำ
ทำ ให้ต้องครรลองของคุณธรรม ทำ ทำทำทำให้ดีนี้จึงงาม
   
เจริญพร ครรลอง มีก็ให้เดินตามครรลอง วิถี ต้องให้ถูกตรงตามวิถี
มรรคา ย่างดำเนินในมรรคาที่ดี ถนน มีคนสร้างถนนให้ด้นเดิน
 
เจริญพร มา ฟังคำข้าสอนต้องคิดตาม มา ไหว้วานขอข้าคุ้มจงมุ่งกุศล
มา บำเพ็ญเห็นตามข้าว่าเป็นมงคล มา ตั้งกมลจงเชื่อข้าพาสร้างบุญ
 
เจริญพร ละอบายสลายบาปได้ด้วยตัว ไม่ทำชั่วก็ได้ชื่อว่าใจกุศล
ทั้งหมดนั้นธรรมบำเพ็ญเห็นด้วยตน ก็พาพ้นความทุกข์ได้ไม่ยากเลย
     
เจริญพร กินเจจนอ้วนฉุ รอรับพรตอนกินเจ
ศรัทธาอย่าไฉเฉ อย่าลังเลรับรองดี
 
เจริญพร รับเสด็จเง๊กเซียนเพียรขันติ ตรองดำริห้ามวอกแวกบิดแขนขา
อย่าดีดดิ้นพลิกพริ้วทำลีลา ต้องทำหน้าให้เข้มขรึมจึงสง่างาม
   

พระอรหันต์จี้กง งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันพุธ ที่ ๑o ตุลาคม ๒๕๕๕

 

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

January 2022
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==