เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่ยี่สิบห้า

 

 
ก้าว ให้พ้นตัวกูของกูเถิด
ข้าม สู่ธรรมอันล้ำเลิศประเสริฐวิถี
อุปาทาน ความยึดมั่นนั้นไม่ดี
สี่ สถานวานชัดชี้นี้จงจำ
สู่ มณฑลงานพิธีอภัยบาป
วิถี บุญพึงน้อมกราบพระอรหันต์
ฟ้า เบื้องบนบันดลผลบันดาลธรรม
อภัยบาป ขมากรรมบำเพ็ญบุญ
 

มนุษย์เป็นอันมากยากนักจะถอนตัวขึ้นมาได้จากหล่มแห่งความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวกูของกู น้อยนักจะรู้เห็นเป็นความจริงแท้แก่ชีวิตว่า ในท้ายที่สุดนั้นแม้ตัวกูของกูก็ย่อมมลายสลายไป

อุปาทานสี่ คือ ความยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจแห่งกิเลส เป็นความติดยึดอันเนื่องมาแต่ตัณหา เป็นความพัวพันผูกพันเอาตัวตนเป็นที่ตั้ง มีสี่ประการประกอบด้วย ความยึดมั่นในกามหนึ่ง ความยึดมั่นในทิฏฐิหนึ่ง ความยึดมั่นในศีลพรตหนึ่ง และความยึดมั่นในตัวตนหนึ่ง ทั้งสี่สถานข้างต้นรวมเรียกว่า อุปาทานสี่ โดยมีนัยยะสังเขป ดังนี้

ความยึดมั่นในกาม คือการติดยึดในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่น่าใคร่ น่าพอใจ

ความยึดมั่นในทิฐิ คือการติดยึดในทฤษฎีความคิด ความเห็น ลัทธินิกาย หรือหลักศาสนาต่างๆอย่างลุ่มหลง

ความยึดมั่นในศีลพรต คือการติดยึดในความประพฤติ ข้อปฏิบัติ หลักการ ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต พิธีกรรม โดยถือเอาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพียงเพราะกระทำสืบต่อต่อกันมาอย่างงมงาย หรือถือว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่เป็นไปในทางความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นหลักเหตุผล

ความยึดมั่นในตัวตน คือการติดยึดอยู่ในความเป็นตัวกูของกู เอาตัวตนเป็นที่ตั้ง หมายสำคัญตนเองว่าสามารถบังคับบัญชากำหนดความเป็นไปต่างๆได้ โดยหารู้ไม่ว่าตัวเรานั้นเป็นแต่เพียงเหตุปัจจัยที่มาประชุมกันขึ้นเป็นตัวกูของกู ซึ่งไม่คงทนยงยืน ทุกอย่างขึ้นกับเหตุปัจจัยอันสัมพันธ์แก่กัน

ทั้งความยึดมั่นในกาม ความยึดมั่นในทิฏฐิ ความยึดมั่นในศีลพรต และความยึดมั่นในตัวตน ล้วนเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นไปโดยอำนาจแห่งกิเลสตัณหา จึงชักนำเอามาเป็นอัตตวาทุปาทาน คิดเองเออเอง เอาอัตตาตนเป็นที่ตั้ง หมายสำคัญว่า ตัวเราดี ตัวเรางาม ตัวเราเด่น ตัวเราเก่ง ตัวเราเลิศ เกิดเป็นอุปาทานซ้ำซ้อนย้อนยอกมิอาจลอกหลุดไปจากใจ ยิ่งถือก็ยิ่งยึด ยิ่งยึดก็ยิ่งติด นำพาชีวิตให้ติดกับล่วงหล่นลงสู่หุบเหวแห่งอัตตา นำพาหายนะมาสู่ตน

เห็นชัดดังนี้ หากมีประสงค์จะข้ามพ้นหายนะภัยก็ต้องพากันก้าวข้ามอุปาทานสี่นี้ไปให้ได้ สลัดหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวง เพื่อดำเนินเดินล่วงเข้าสู้วิถีแห่งฟ้าอภัยบาป

โดยมีขมากรรมน้อมนำให้ประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อจะย่างย่ำไปในกุศลมรรคอันจักนำถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเป็นเป้าหมายของชีวิตทุกท่านทุกคนเทอญ

 

เพราะยึดมั่นในกามหลงรูปรส ทั้งกลิ่นเสียงสัมผัสทบเป็นอกุศล
เพราะยึดมั่นในทิฏฐิความคิดตน ถือทฤษฎีที่พาหลงจนงมงาย
เพราะยึดมั่นในศีลพรตข้อปฏิบัติ อาจารวัตรเลยด่างพร้อยไม่เฉิดฉาย
เพราะยึดมั่นในตัวตนจนวุ่นวาย เอาตัวกูมาเป็นใหญ่ไม่งามเลย
​​จึงเกิดเป็นอัตตาอุปาทาน ไม่รู้วางไม่รู้ปล่อยไม่รู้เฉย
​ไปยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างเคย นี้แหละเอ๋ยเลยติดยึดกับอัตตา
ชัดดังนี้ต้องขจัดตัวกูทิ้ง ใจต้องนิ่งอย่าแส่ส่ายไปร่านหา
อย่าเอาตัวตนเป็นที่ตั้งนำบัญชา เช่นนี้พาพ้นตัวกูของกูไป
 
เจริญพร ตัดอัตตาให้หมดไปจากใจตน อุปาทานก็ลดลงจนไม่เหลือ
ไม่ยึดมั่นถือมั่นจนจางเจือ ทุกถ้วนธรรมนำมาเผื่อเกื้อกูลคน
   
เจริญพร ปล่อยตัวกูเอาไว้ว่าไม่ดี ต้องกำราบหมั่นโบยตีจึงมีผล
รู้ขจัดชำระล้างอัตตาตน อุปาทานก็ลดลงจนไม่มี
   
เจริญพร ไปติดยึดเลยยึดติดผิดวิสัย  เลยหลงใหลให้ใหลหลงจนลุ่มหลง
อย่ายึดมั่นไม่หมั่นยึดในตัวตน อุปาทานอัตตาตนคงไม่มี
       
เจริญพร ยิ่ง ไปยึดยิ่งผนึกติดจนแน่น ยิ่ง ไปถือยิ่งหมดแรงจงแจ้งเห็น
ยิ่ง ไปมีอัตตาตนถือตัวเก่ง ยิ่ง ไปเป็นอุปาทานวานใคร่ครวญ
   
เจริญพร ทำบุญอย่าไปยึดที่ผลบุญ จะทำดีอย่าหมายมุ่งกูดีหนอ
จะสร้างกุศลผลอย่าไปตั้งใจรอ ทำด้วยใจเท่านั้นพอก็เป็นบุญ
   
เจริญพร คนเป็นใหญ่ต้องไม่มีอัตตาตัว ได้ดังนี้ไม่หมองมัวทุกทั่วเห็น
คนเป็นใหญ่ไม่มีอุปาทานวานชัดเจน ได้ดังนี้ก็สุขเย็นเห็นเป็นดี
   

เทวอาจารย์แปะฮุ้งซือจุง (นักพรตเมฆขาว) งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

January 2022
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==