เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่ยี่สิบหก

 

 
ก้าว พ้นหลุดจากทุกขสัจจ์ตัดสังสาร
ข้าม เข้าถึงพระนิพพานเป็นเบื้องหมาย
เบญจ ห้าแห่งกองทุกข์นับมากมาย
ขันธวินิมุต เป็นจุดหมายที่ปลายทาง
สู่ โลกุตระอันสะอาดสว่างสงบ
วิถี ธรรมนำบรรจบโดยบรรสาน
ฟ้า ดินมนุษย์กองทุกข์นั้นยังฝ่าข้าม
อภัยบาป วิถีทางควรย่างเดิน
 

ณ เบื้องสองพันหกร้อยปีก่อน ครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แล้วทรงเห็นแจ้งในพระสัทธรรมอันยังให้เสด็จบรรลุสู่โลกุตระ ดังได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเนื่องในพระธรรมจักรว่าด้วยธรรมจักกัปปวัตตนสูตร อันกล่าวถึงความจริงแท้แห่งชีวิตสี่ประการ รวมเรียกว่า อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ทั้งยังทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร อันกล่าวถึงความเป็นอนัตตาของรูปลักษณ์ นับได้ 5 ประการ ซึ่งเรียกรวมว่า เบญจขันธ์ นำให้ปัญจวัคคีย์ที่สดับฟังได้บรรลุยังอรหัตตผลเป็นที่สุด

กล่าวจำเพาะอนัตตลักขณสูตรนั้น เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความไม่มีตัวไม่มีตนของรูปลักษณ์ทั้งห้า ที่เรียก ว่าเบญจขันธ์ คือ กองแห่งรูปธรรม และนามธรรม 5 ประการ ที่ประชุมเข้ากันเป็นองค์รวมของชีวิต ซึ่งกำหนด

บัญญัติเรียกเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา-เขา นับรวมเป็นขันธ์ห้า หรือกองขันธ์ 5 ประการประกอบด้วย

1. รูปขันธ์ คือ กองแห่งรูป หมายถึง ส่วนที่เป็นรูปลักษณ์ ร่างกาย ความประพฤติ องค์ประกอบ คุณสมบัติ คุณลักษณะ และอาการต่างๆ ของร่างกายนั้น

2. เวทนาขันธ์ คือ กองแห่งเวทนา หมายถึง ส่วนที่เป็นการเสวยรสอารมณ์ ความรู้สึก สุขหรือทุกข์ หรือเฉยๆ

3. สัญญาขันธ์ คือ กองแห่งสัญญา หมายถึง ส่วนของความจำได้หมายรู้ในอารมณ์ความคิด เห็นเป็นดำ ขาว เขียว แดง เราเขา เป็นต้น

4. สังขารขันธ์ คือ กองแห่งสังขาร หมายถึง ส่วนที่เป็นการปรุงแต่งจิตใจ เป็นสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้ดีชั่ว หรือเป็นกลางๆ เป็นคุณลักษณะของจิตใจ อันมีเจตนาเป็นตัวนำ ยังปรุงแต่งคุณภาพของจิตใจให้เป็นกุศล เป็นอกุศล หรือเป็นอัพยากฤต

5. วิญญาณขันธ์ คือ กองแห่งวิญญาณ หมายถึง ส่วนที่เป็นการรู้แจ้งทางอารมณ์ เป็นการรับรู้ทางอารมณ์แห่งอายตนะ 6 คือ การได้เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้รส การได้สัมผัส และการได้รับรู้

รวมกองขันธ์ทั้งห้าข้างต้นเป็นเบญจขันธ์ อันเป็นอนัตตา ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอยู่จริง ดังผู้ที่ตัดเบญจขันธ์ทิ้งไปเสียได้ย่อมเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นขันธวินิมุต คือการหลุดพ้นจากองขันธ์ทั้งห้า นำพาไปสู่โลกุตระเป็นที่สุด

ขอเราท่านทั้งหลายที่หมายมุ่งในอริยมรรคพระนิพพาน จงพร้อมใจพากันมาก้าวข้ามเบญจขันธ์ แล้วดำ เนินเดินสู่วิถีฟ้าอภัยบาป ตั้งปรารถนามุ่งมาดสู่โลกุตระไป พาให้พ้นภัยแห่งโลกียะ สู่ความชนะในสังสารวัฎฎ์ ดังที่พระพุทธองค์เคยทรงดำเนินมาจวบกาลพุทธชยันตีสองพันหกร้อยปีในศักราชนี้ ขอจงมีความสำเร็จ มีความ

สำเร็จในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ เอวังแห่งธรรมบรรยายเนื่องในงานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาปก็มีด้วยประการฉะนี้

 

เพราะรูปขันธ์ยึดมั่นไว้ไม่วางทิ้ง เลยชีวิตไม่หยุดนิ่งดิ้นขวนขวาย
เพราะเวทนาพาอารมณ์กระวนกระวาย ใจแส่ส่ายไม่สงบทุกข์ทบทวี
เพราะสัญญาจำได้ให้หมายรู้ ยึดตัวกูของกูไว้ไม่ห่างหนี
เพราะสังขารปรุงแต่งใจเกินมากมี จึงทวีความทุกข์ถมจนล้นใจ
​​เพราะวิญญาณไปรับรู้อายตนะ ไม่อาจละเลิกลดทุกสิ่งได้
​เพราะเบญจขันธ์นำชีวิตให้เป็นไป จึงเวียนเกิดเวียนตายไม่หลุดพ้น
ขอทุกคนจงก้าวข้ามขันธ์ห้าเถิด วิถีธรรมอันล้ำเลิศจงดั้นด้น
สู่วิมุติเป็นจุดหมายพ้นทุกข์ทน เป็นสถลสู่โลกุตระพระนิพพาน
 
เจริญพร ขันธ์ห้าวางปล่อยว่างไว้ไม่ไปยึด น้อมรำลึกพระพุทธธรรมนำวิถี
ตัดกองขันธ์ให้หมดไปจากชีวี ได้เช่นนี้ก็รี่สู่พระนิพพาน
   
เจริญพร ตั้งใจมาไหว้พระ รู้ลดละความดื้อรั้น
ศรัทธาพาตั้งมั่น อย่าไหวหวั่นให้มั่นคง
   
เจริญพร มาฟังคำสั่งสอน ได้เป็นพรรับกลับไป
ขอเพียงเราตั้งใจ ก็ได้ชัยไปเป็นพร
       
เจริญพร มานั่งสัปหงก ระวังตกใจนะบีม
กินเจจนเกินอิ่ม ระวังยิ้มแก้มปูดโปน
   
เจริญพร ใกล้ครบกำหนดกลับ ไม่ต้องนับว่าวันไหน
มาไหว้ทุกวันไป ก็เร็วไวผ่านไปเอง
   
เจริญพร ขันธ์เป็นกองกองเป็นขันธ์นับขันธ์ห้า ขันธ์ทั้งห้าว่าห้าขันธ์ยังครวญเห็น
แต่ละขันธ์ตัดให้สิ้นพึงชัดเจน น้ำเต็มขันยังต้องล้นจงจดจำ
   
เจริญพร ไปภูฎานทั้งที่ไม่มีของฝาก แยมส้มปาดหน้ามาหาข้าไม่เห็น
ได้ไหว้พระสวดมนต์คงชื่นเย็น รอคราวหน้าไปเดินเล่นกับจี้กง
   

พระอรหันต์จี้กง งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ วันศุกร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

January 2022
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==