แปดบัญญัติสิบบำเพ็ญ

001

ไม่เบียดเบียน

ละการวางโตถืออำนาจ

และเลิกข่มเหงรังแกผู้อื่น

002

ไม่เย่อหยิ่ง

รู้ถ่อมตัวละทิฐิ

น้อมรับสัมมาทัศนะ

003

ไม่เสแสร้งโป้ปด

เปิดเผย จริงใจ

และมีศรัทธาตั้งมั่น

004

ไม่เกียจคร้าน

มานะพากเพียร

และหมั่นประกอบกุศลกรรม

005

ไม่โลภ

งดการแก่งแย่ง

และมีศีลสัตย์

006

ไม่เคียดแค้นพยาบาท

สุจริตชนย่อมรู้ระงับ

ดับความโกรธเกลียด

007

ไม่เห่มเหิม

จิตใจแน่นแน่ตัดความ

ทะเยอทะยาน

008

ไม่โหดเหี้ยม

ตัดความชิงชัง

เพื่อสร้างสรรค์ไมตรี

...............................................................................................................................

 

กตัญญูกตเวที 

กตัญญูคือบุตรธิดารู้คุณบุพการีกตเวทีนี้จากใจใช่อื่นไหนพึงสืบต่อคุณความดีท่านสร้างไว้นิรันดร์ไปธรรมดำรงวงศ์ตระกูล

FILIAL PIETY  The first virtue is filial piety. The bounties by parents are as great as the mountain. We should therefore take care of them day and night. And the most important thing of all is to make them happy.

 

รักพี่น้อง 

 

รักพี่น้องพึงปรองดองด้วยร่วมจิตแนบสนิทชิดใกล้ในเคหาส์ร่วมสายเลือดร่วมอุทรกำเนิดมาแม้สูงต่ำหนาบางก็พี่น้องกัน

BROTHERLY LOVE  The second virtue is called brotherty love. Brothers and sisters should live in harmony. They should always consult each other and also encourage each other. And we also must treat our friends and relatives like our own brothers.

 

ภักดี  ความภักดีควรมีแก่เหล่าอำมาตย์รักชาติรักประชาน่าสรรเสริญสละชีพโดยใจภักดิ์ไม่ขาดเกินชื่อยอเยินยงอยู่คู่ฟ้าดิ LOYALTY  The third virtue is know as loyalty. We should love our people and our county. We must be conscientious in performing our duties. Let us build a strong and prosperous nation.
สัจจะ  สัจจะไซร์พึงมีในคู่ครองชีวิตมีใจซื่อสุจริตน่าเลื่อมใส มีวาจาพาเชื่อถือชื่อลือไกลเช่นนี้ไซร์เป็นคนจริงยิ่งยอดคน SINCERITY  The fourth virtue is known as sincerity. Deal with others with sincerity. What has been promised must always be kept. A promise is worth a thousand gold.
จรรยา จรรยางามว่าควรคู่กับบัญฑิต เทิดเมธาบูชาผู้อาวุโสสืบคำสอนขงจื๊อรู้เอกโทไม่ยะโสก็สมนามปราชญ์เมธี COURTEST  The fifth virtue is courtesy. Protecting the young and respecting the aged in an expression of courtesy. Be humble and respectful. Courtesy will please every body.
ความสัตย์  ความสัตย์ซื่อคือธรรมอมตะ มิตรภาระยั่งยืนนานไม่เสื่อมสลาย ดุจตะวันแสงส่องพรรณรายคนถือสัตย์ไม่กลับกลายคือยอดคน JUSTICE The sixth virtue is justice. Fairness and unselfishness are important. Help those in need; be generous in charity. Don't be arrogant,don't flatter those in authority; but just follow the truth.
รู้อดออม  รู้อดออมถนอมตนพ้นผิดพลาดกิจใหญ่น้อยย่อมสมมาดปรารถนาคนเกิดมาอย่าหลงผิดทุสีลาดั่งบุปผาหอมทวนลมชมชื่นนาน HONESTY  The seventh virtue is honesty. Everyone should keep his heart pure,untarnished by material desire. Be pure; live a simple and pure life. Be satisfiedwith what we have and be as happy as immortals.
ความละอาย  ความละอายเป็นเหตุให้คนกลัวบาปประจักษ์ทราบแยกดีเลวควรสิ่งไหนจงมุ่งมั่นมรรคาก้าวเดินไป แม้ยาวไกลยังถึงซึ่งปลายทาง SENSE OF SHAME  The eighth virtue is the sence of shame. Don't be tempted by wealth and sex. Understand what is right and what is wrong. A gentleman will never feel ashamed to correct his mistake.
ความอารีย์  ความอารีย์คือมีเมตตาจิตเกื้อกูลแก่สรรพชีวิตทุกถ้วนหนอช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่รั้งรอมีใจกว้างสุขเกื้อก่อกายสมบูรณ์ HUMANITY  The ninth virtue is humanity. Respect the aged and be generous to the poor. Be careful with gifts from nature and always follow the path of humanity. Benevolence and universal love will always benefit the people.
มีสติ  มีสติคู่ปัญญาว่าเลิศล้ำเห็นแจ้งธรรมนำวิมุติหลุดพ้นหนาปัญญาสติตรองดำริหลักธรรมาแจ้งวิถีทางไปมาของชีวี WISDOM  The tenth virtrue is wisdom. Be interested in the current affairs and try to enrich your knowledge. Differentiate what is good and what is evil. Preach our doctrine to awaken the people so that there will be peace in this world.

泰國德教會紫真閣

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

December 2022
M T W T F S S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031